Yn ôl i newyddion

Gofynnon ni am ein cyfathrebu

Gofynnon ni i’n trigolion a oedden nhw’n hapus gyda’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu a nhw yn ystod argyfwng y Coronafeirws.

Ysgrifennwyd gan Sam

14 Mai, 2020

Gofynnon ni am ein cyfathrebu

Gofynnon ni i’n trigolion a oedden nhw’n hapus gyda’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu a nhw yn ystod argyfwng y Coronafeirws. O’r rheiny ohonoch chi sy’n byw mewn cartrefi anghenion cyffredinol, dywedodd 81% ohonoch chi eich bod yn fodlon ac roedd 75% o’r rheiny sy’n Byw’n Annibynnol yn fodlon gyda’n cyfathrebu ers i’r pandemig newid pethau i nifer ohonom ni.

Rydym dal yma i chi, felly os oes angen help neu gefnogaeth arnoch chi, cysylltwch â ni ar 01495 745910 neu drwy e-bost at enquiries@melinhomes.co.uk

Yn ôl i newyddion