Yn ôl i newyddion

Gwasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol yn fyw yn Nhorfaen.

Gwasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol yn fyw yn Nhorfaen.

Ysgrifennwyd gan Marcus

13 Gorff, 2017

Os ydych chi’n hawlio neu’n bwriadu hawlio unrhyw fudd-dal ‘mewn gwaith’ neu ‘allan o waith’, fe allech gael eich effeithio gan Gredyd Cynhwysol. Yr wythnos yma mae Gwasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol yn fyw yn Nhorfaen.

Os ydych yn hawlio CC neu angen unrhyw gyngor amdano, cysylltwch os gwelwch yn dda â’r Tîm Incwm a Chynhwysiant ar frys, gan fod ei rhent yn ddyledus yn wythnosol o flaen llaw ar ddydd Llun. Danfonwch neges i’r tîm yma, danfonwch e-bost i moneyadvice@melinhomes.co.uk neu ffoniwch 01495 745910.

Yn ôl i newyddion