Yn ôl i newyddion

Gwiriadau Diogelwch Nwy

Os yw eich gwiriad diogelwch nwy yn ofynnol ar ddiwedd Rhagfyr neu ar ddechrau Ionawr, gwnewch yn siŵr eich bod yn trefnu apwyntiad cyn gynted ag y bo modd.

Ysgrifennwyd gan Marcus

30 Tach, 2017

Gwiriadau Diogelwch Nwy
Os yw eich gwiriad diogelwch nwy yn ofynnol ar ddiwedd Rhagfyr neu ar ddechrau Ionawr, gwnewch yn siŵr eich bod yn trefnu apwyntiad cyn gynted ag y bo modd.

Bydd ein swyddfa ar gau o 12 hanner dydd ar 15fed Rhagfyr. Byddwn ar agor eto fel arfer ar ddydd Llun 18fed am 9am tan ddydd Gwener 22ain Rhagfyr pan fyddwn ni’n cau ar gyfer yr ŵyl. Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn trefnu gyda ni cyn gynted ag y bo modd.

Yn ôl i newyddion