Yn ôl i newyddion

Heol Pont y Goron

Croeso i’n trigolion newydd i gyd sy’n symud i mewn i Heol Pont y Goron y mis yma.

Ysgrifennwyd gan Marcus

17 Chwef, 2017

Heol Pont y Goron
Croeso i’n trigolion newydd i gyd sy’n symud i mewn i Heol Pont y Goron y mis yma. Cafodd y datblygiad newydd ei adeiladu ar hen safle Ysgol Crownbridge ac mae yno nawr 22 cartref newydd sbon. Mae’r cartrefi yn cynnwys 6 o dai 2 ystafell wely, 4 o dai 3 ystafell wely, 3 o dai 3 ystafell wely, 1 tŷ 5 ystafell wely, 4 fflat 2 ystafell wely a 4 fflat 1 ystafell wely.

Gwerthwyd chwech cartref trwy Gynllun Help2Own Torfaen gan Dîm Pryniant Melin.

Mae’r datblygiad yn cofnodi’n 4,000fed cartref, gyda digwyddiad yr wythnos nesaf i ddathlu’r garreg filltir.

Mae ein tîm Tai yn gweithio trwy’r amser i wneud yn siŵr bob ein trigolion newydd yn setlo’n dda. Croeso mawr Melin i’n trigolion newydd!


Yn ôl i newyddion