Yn ôl i newyddion

Hoffi'r olygfa hon Mae'n eithaf braf, on'd yw hi

Hoffi'r olygfa hon? Mae'n eithaf braf, on'd yw hi?

Ysgrifennwyd gan Sam

29 Hyd, 2018

Hoffi'r olygfa hon Mae'n eithaf braf, on'd yw hi
Beth am alw heibio a dod o hyd i ragor o wybodaeth am gynllun tai gwarchod hwn yng Nglynebwy yn ystod ein diwrnod agored ar 1 Tachwedd rhwng 10am a 4pm.

Os ydych chi'n meddwl y gallai hyn fod yn addas i chi, beth am ddod i edrych o gwmpas. Piciwch heibio'r cynllun yn Alexandra Street, Glynebwy NP23 6LL

Yn ôl i newyddion