Yn ôl i newyddion

Mae Cartrefi Melin yn parhau i weithio gyda ‘Habitat for Humanity’ yng Nghambodia

Mae Craig Cheedy, trydanwr Cartrefi Melin, ar ei ffordd i adeiladu cartref arall ar ochr arall y byd diolch i gefnogaeth y gymdeithas dai ym Mhont-y-pŵl. Gan weithio gyda'r elusen Habitat for Humanity, bydd yn mynd ar un o'i deithiau anhygoel ym mis Hydref i Gambodia fel dirprwy arweinydd tîm. Mae'r elusen yn helpu'r bobl dlotaf a mwyaf agored i niwed ledled y byd i fod yn rhydd o dlodi drwy eu helpu i adeiladu cartrefi a chymunedau.

Ysgrifennwyd gan Marcus

19 Chwef, 2016

Habitat for Humanity

Mae Craig Cheedy, trydanwr Cartrefi Melin, ar ei ffordd i adeiladu cartref arall ar ochr arall y byd diolch i gefnogaeth y gymdeithas dai ym Mhont-y-pŵl. Gan weithio gyda'r elusen Habitat for Humanity, bydd yn mynd ar un o'i deithiau anhygoel ym mis Hydref i Gambodia fel dirprwy arweinydd tîm. Mae'r elusen yn helpu'r bobl dlotaf a mwyaf agored i niwed ledled y byd i fod yn rhydd o dlodi drwy eu helpu i adeiladu cartrefi a chymunedau.Dyma fydd ail daith Craig ar ôl.

Dyma fydd ail daith Craig ar ôl i Gartrefi Melin gytuno i’w gefnogi ef ac aelod arall o staff i ymuno yn eu taith nesaf i Gambodia. Dychwelodd yn ddiweddar o’r daith gyntaf i Wlad y Thai, lle adeiladodd ef a gweddill tîm Habitat dŷ i’r teulu Rakmak.Dywedodd Craig; “Roedd y cyfle i adeiladu cartref newydd yng Ngwlad y Thai yn brofiad hollol wylaidd i mi oedd yn newid bywyd. Roedd gweithio gyda'r teulu i adeiladu eu cartref newydd yn anhygoel ac mae gweld y gwahaniaeth mae wedi gwneud yn barod yn brofiad y byddaf byth yn anghofio. Ni allaf ddiolch i Melin digon am y cyfle i fod yn arweinydd tîm ac i rannu’r profiad anhygoel hon gyda chydweithiwr.”

Dywedodd Craig; “Roedd y cyfle i adeiladu cartref newydd yng Ngwlad y Thai yn brofiad hollol wylaidd i mi oedd yn newid bywyd. Roedd gweithio gyda'r teulu i adeiladu eu cartref newydd yn anhygoel ac mae gweld y gwahaniaeth mae wedi gwneud yn barod yn brofiad y byddaf byth yn anghofio. Ni allaf ddiolch i Melin digon am y cyfle i fod yn arweinydd tîm ac i rannu’r profiad anhygoel hon gyda chydweithiwr.”Dywedodd Mark Gardner, Prif Weithredwr Cartrefi Melin; "Roeddem yn falch o gefnogi Craig i fod yn arweinydd tîm, yn enwedig gan y bydd aelod arall o dîm Melin yn ymuno ag ef. Rydym yn awyddus iawn i adael ychydig o hud Melin ar yr adeiladau yma ac roedd clywed am brofiadau Craig wedi fy argyhoeddi i roi cyfle i staff arall i adeiladu cartrefi ar gyfer pobl mewn angen.


Yn ôl i newyddion