Yn ôl i newyddion

Oriau Agor Banc Bwyd dros y Nadolig

Mae’r galw am fanciau bwyd yn cynyddu ar draws y DU. Yn hanner cyntaf eleni rhoddodd banciau bwyd Ymddiriedolaeth Trussell 586,907 o becynnau bwyd argyfwng. Os hoffech fwy o wybodaeth am fanciau bwyd ac i wybod ble maen nhw ewch i wefan Ymddiriedolaeth Trussell, mae yno lwyth o wybodaeth ddefnyddiol a gwybodaeth am leoliad banciau bwyd lleol.

Ysgrifennwyd gan Fiona

10 Tach, 2017

Oriau Agor Banc Bwyd dros y Nadolig
Mae’r galw am fanciau bwyd yn cynyddu ar draws y DU. Yn hanner cyntaf eleni rhoddodd banciau bwyd Ymddiriedolaeth Trussell 586,907 o becynnau bwyd argyfwng.

Os hoffech fwy o wybodaeth am fanciau bwyd ac i wybod ble maen nhw ewch i wefan Ymddiriedolaeth Trussell, mae yno lwyth o wybodaeth ddefnyddiol a gwybodaeth am leoliad banciau bwyd lleol.

Rydym wedi casglu ynghyd oriau agor banciau bwyd dros y Nadolig:

Cas-gwent

Eglwys y Bont
Uned 1a Critchcraft Buildings
Ystâd Ddiwydiannol Bulwark
Bulwark
Cas-gwent
NP16 5QZ

Yn ystod wythnos y Nadolig byddan nhw ar agor 10 am - 12 pm ar 27ain Rhagfyr, ar gau ar 29ain Rhagfyr.
Oriau agor arferol o 3ydd Ionawr 2018.


Casnewydd

Canolfan Christchurch
BT Compound
Heol Malpas
Casnewydd
NP20 5PP

Ar gau Dydd Llun 25ain Rhagfyr a Dydd Llun 1af Ionawr 2018.
Ar gau Dydd Iau 28ain Rhagfyr, ond ar agor 2 - 4 pm ar 4ydd Ionawr 2018

Oriau arferol Dydd Llun o 8fed Ionawr 2018 (5.30 pm - 6.30 pm)

Canolfan Sant Paul
Yr Hen Swyddfa Bost
9 Stryd y Bont
Casnewydd
NP20 4AL

Ar agor fel arfer 11 am - 1pm ar 20fed Rhagfyr, 22ain Rhagfyr, 27ain Rhagfyr, 29ain Rhagfyr, 3ydd Ionawr a 5ed Ionawr 2018.

Canolfan Gymunedol Duffryn
Duffryn
Casnewydd
NP10 8TE

Ar gau ar 26ain Rhagfyr, bydd y n ail-agor ar 2il Ionawr 2018, 1 pm - 3 pm.

Pont-y-pŵl

Eastern Valley Foodbank
Canolfan Hope
Uned 5 Ystâd Ddiwydiannol Pavillion
Pontnewynydd,
Pont-y-pŵl
NP4 6NF

Ar agor 10 am - 12 hanner dydd ar 23ain Rhagfyr a bydd yn ail-agor ar 3ydd Ionawr 2018.

Trefynwy

Banc Bwyd Trefynwy a’r Cylch
Eglwys Bedyddwyr Trefynwy,
3 Stryd y Mynach,
Trefynwy,
NP25 3LR

Yn bwriadu agor fel arfer pob dydd Gwener 10 - 12 hanner dydd.

Rhisga

Banc Bwyd Rhisga
Byddin yr Iachawdwriaeth,
66a Commercial Street,
Pont-y-meistr,
Rhisga,
Casnewydd,
NP11 6BA

Ar agor 10 am - 12 hanner dydd ar 22ain Rhagfyr, 29ain Rhagfyr, 3ydd Ionawr 2018. Yna yn ôl i oriau agor arferol.

Yn ôl i newyddion