Yn ôl i newyddion

Ein Datganiad Gwerth am Arian 2016–17

Rydym wedi rhyddhau ein datganiad Gwerth am Arian ar gyfer y blynyddoedd 2016-17 ar ffurf PDF sydd ar gael i’w gweld yn yr erthygl hon.

Ysgrifennwyd gan Valentino

19 Rhag, 2017

Ein Datganiad Gwerth am Arian 2016–17
Mae Gwerth am Arian yn fwy na chadw llygad ar y punnoedd a’r ceiniogau ym Melin; rydym eisiau gwneud yn siŵr bod yr arian rydym yn ei wario yn cael effaith gadarnhaol ar y cymunedau lle rydym yn gweithio. Rydym yn gweithio gyda’n preswylwyr i wneud yn siŵr bod y gwasanaethau rhagorol rydym yn eu darparu yn rhai o ansawdd da ac mor effeithiol ag y bo modd, ac rydym yn gwirio’n rheolaidd i weld os yw hynny’n wir. Mae ein datganiad yn dangos sut rydym yn gwneud a sut rydym yn bwriadu gwella dros y flwyddyn i ddod.

Medrwch ddarllen/lawrlwytho’r datganiad Gwerth am Arian llawn yn y PDF hwn sydd ynghlwm.


Yn ôl i newyddion