Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i newyddion

Pa mor dda yw eich gwybodaeth?

Mae’r enillydd wedi cael ei gyhoeddi ...Gwiriwch eich atebion i'r cwis Newyddion Melin!

Ysgrifennwyd gan Valentino

25 Awst, 2016

Pa mor dda yw eich gwybodaeth?

Mae’r enillydd wedi cael ei gyhoeddi ...Gwiriwch eich atebion i'r cwis Newyddion Melin!

Yn y rhifyn diwethaf o Newyddion Melin, roedd cwis a baratowyd gan breswylydd o Gasnewydd, Bill Fouweather. Roedd yr ymateb yn wych, felly da iawn a diolch i bawb a gymerodd ran. Yn anffodus, gall dim ond bod un enillydd a hoffem longyfarch Mr Stephen Baker o Goed Efa! Dewch i weld sut y gwnaethoch chi drwy wirio eich atebion isod:

Atebion

 1. a) Ambush b) Murmuration
 2. Catherine of Aragon
 3. ...for idle hands
 4. Richard Adams
 5. Emmerdale
 6. Cricket
 7. Prince
 8. 1 a 0
 9. Suva
 10. Lyndon B Johnson
 11. William Golding
 12. St Anne

Os golloch chi’r cwis hwn, peidiwch â mynd i banig! Mae gennym un arall yn ein rhifyn nesaf o Melin News, felly os ydych am wella ar eich sgôr diwethaf neu roi cynnig ar eich lwc am y tro cyntaf, anfonwch eich atebion a gallech ennill £25 o dalebau stryd fawr.

Yn ôl i newyddion