Yn ôl i newyddion

Rhian yn Derbyn Gwobr Genedlaethol ‘Arwres Gwres’ am waith gyda thrigolion

Mae Rhian Cook o Gartrefi Melin wedi ei henwi yn Arwres Gwres mewn seremoni wobrwyo arbennig yn Nhŷ’r Cyffredin yr wythnos ddiwethaf.

Ysgrifennwyd gan Marcus

09 Chwef, 2018

Rhian yn Derbyn Gwobr Genedlaethol ‘Arwres Gwres’ am waith gyda thrigolion
Mae Rhian Cook o Gartrefi Melin wedi ei henwi yn Arwres Gwres mewn seremoni wobrwyo arbennig yn Nhŷ’r Cyffredin yr wythnos ddiwethaf.

Mae’r gwobrau Arwyr Gwres yn agored i unigolion ledled Cymru a Lloegr ac yn dathlu’r sawl sy’n mynd ymhellach i gael y gydnabyddiaeth maent yn ei haeddu - am helpu pobl yn eu cymuned i fyw mewn cartrefi cynhesach.

Caiff y gwobrau eu cynnal fel partneriaeth rhwng ScottishPower a’r elusen National Energy Action, ac eleni roedd ymgeiswyr cryf iawn, ond llwyddodd y beirniaid i ddewis pymtheg o enillwyr clodwiw.

Anogwyd mudiadau di-elw gan gynnwys awdurdodau lleol, asiantaethau gofal iechyd a chymdeithasol, asiantaethau gwirfoddol a statudol a grwpiau cymunedol i enwebu staff a gwirfoddolwyr ar gyfer y wobr.

Meddai David Bolton, Cyfarwyddwr Cynorthwyol gyda Chartrefi Melin am Rhian: “Rydym yn falch iawn o Rhian ac mae’n glod i’r tîm. Mae Rhian wedi arbed arian ac ynni i gannoedd o drigolion yn y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r wobr hon yn cadarnhau’r hyn rydym eisoes yn ei wybod am waith rhagorol Rhian a’i hangerdd i wneud gwahaniaeth.”

Meddai Maria Wardrobe, Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Allanol gyda National Energy Action: “Bob blwyddyn rwy’n cael fy nharo gan yr angerdd a’r dycnwch y mae ein Harwyr Gwres, megis Rhian, yn eu dangos, bob amser yn gwneud mwy na’r galw yn eu swyddi neu fel gwirfoddolwyr di-dâl. Roedd yn bleser eu cyfarfod i gyd a medru dweud da iawn a diolch ar ran y rhai maent yn eu helpu.”

Yn ôl i newyddion