Yn ôl i newyddion

Sgâm bil ynni Nwy Prydain

Mae sgâm newydd yn targedu pobl drwy gyfrwng biliau cyfleustodau Nwy Prydain ffug. Gall e-byst sy’n edrych yn ddilys sy'n honni ei fod gan Nwy Prydain gyda bil cyfleustod gynnwys firws a fydd yn cymryd drosodd eich cyfrifiadur.

Ysgrifennwyd gan Valentino

12 Awst, 2016

Sgâm bil ynni Nwy Prydain

Mae sgâm newydd yn targedu pobl drwy gyfrwng biliau cyfleustodau Nwy Prydain ffug. Gall e-byst sy’n edrych yn ddilys sy'n honni ei fod gan Nwy Prydain gyda bil cyfleustod gynnwys firws a fydd yn cymryd drosodd eich cyfrifiadur.
Mae sgâm newydd yn targedu pobl drwy gyfrwng biliau cyfleustodau Nwy Prydain ffug. Gall e-byst sy’n edrych yn ddilys sy'n honni ei fod gan Nwy Prydain gyda bil cyfleustod gynnwys firws a fydd yn cymryd drosodd eich cyfrifiadur. Unwaith bydd y firws ar eich cyfrifiadur mae'n eich cloi chi allan ac yna yn eich cyfeirio at dudalen talu ar-lein. Yna bydd yn gofyn i chi am arian i adennill mynediad at eich cyfrifiadur. Credir bod y sgâm yn tarddu o Rwsia, ond yn targedu cannoedd o filoedd o deuluoedd Prydeinig yn ogystal â busnesau, ysgolion ac ysbytai.

Sut ydw i'n adnabod y sgâm?

Mae'r negeseuon e-bost wedi cael eu disgrifio gan arbenigwyr i fod yn hynod ddilys. Maent yn cael eu hanfon o gyfeiriad sy'n cynnwys Nwy Prydain yn yr enw ac mae'r negeseuon e-bost yn cynnwys y brandio cwmni cywir. Gyda’r enw “Eich bil haf nwy a thrydan"/”Your summer gas & electricity bill” mae’r e-bost yn cynnwys y ffigur y mae’n honni sy’n ddyledus a dyddiad ar gyfer pryd y mae'n rhaid iddo gael ei dalu. Mae yna ddolen i weld y bil - peidiwch â chlicio ar y ddolen hon! Os cliciwch ar y ddolen rydych yn cael eich cymryd i wefan lle dywedir wrthych gallwch lawr lwytho ffeil yn cynnwys eich bil. Dyma’r ffeil sy'n cynnwys y feirws.

Mae Nwy Prydain wedi dweud wrth gwsmeriaid bod negeseuon e-bost dilys yn cael eu personoli i'r cwsmer a bydd yn cynnwys eu rhif y cyfrif. Os nad ydych yn siŵr os ydy e-bost yn ddilys ai peidio, ffoniwch Nwy Prydain (0800 048 0202) i wirio cyn i chi glicio unrhyw gysylltiadau o fewn yr e-bost. "Gall unrhyw gwsmer sy'n pryderu am neges e-bost gwe-rwydo ei anfon ymlaen i phishing@centrica.com" dywedodd llefarydd ar gyfer Nwy Prydain. Mae'r cwmni wedi cau un gwefan i lawr sy’n gysylltiedig â'r sgâm pridwerth ac mae'n gweithio i gau’r sgâm i lawr yn gyfan gwbl.

Yn ôl i newyddion