Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i newyddion

Talebau ar gyfer Preswylydd a oedd wedi dweud ei ddweud

Llongyfarchiadau i'n preswylydd John Sexton o Clearwell Court, Casnewydd a enillodd £100 o dalebau Love2Shop ar ôl iddo gwblhau ein harolwg preswyl.

Ysgrifennwyd gan Marcus

17 Awst, 2016

John Sexton receives his vouchers
Llongyfarchiadau i'n preswylydd John Sexton o Clearwell Court, Casnewydd a enillodd £100 o dalebau Love2Shop ar ôl iddo gwblhau ein harolwg preswyl. Dywedodd: "Hoffwn i ddweud diolch enfawr i Melin am y talebau, dydw I ddim yn gallu meddwl am amser ble rwyf wedi ennill unrhyw beth o'r blaen, felly rwyf yn edrych ymlaen at daith siopa." Cadwch lygad am arolygon preswylwyr pellach ar draws ein hystadau.

Yn ôl i newyddion