Yn ôl i newyddion

Tîm yn ennill arian Jump

Mae’r chwaraewyr ifanc yn nhîm dan 11 Ysgolion Casnewydd wedi elwa o’n cronfa gymunedol, Jump, i’w helpu i gystadlu yn y Cwpan Eingl-Gymreig 20/21.

Ysgrifennwyd gan Sam

26 Hyd, 2020

Tîm yn ennill arian Jum


Mae’r chwaraewyr ifanc yn nhîm dan 11 Ysgolion Casnewydd wedi elwa o’n cronfa gymunedol, Jump, i’w helpu i gystadlu yn y Cwpan Eingl-Gymreig 20/21.Roedd yr arian yn golygu y gallai’r clwb brynu’r pyst gôl angenrheidiol i’w helpu gyda hyfforddiant a gemau ac nid oedd rhaid i’r chwaraewyr a’u teuluoedd dalu am gost y pyst o gwbl.Cyflwynodd Dirprwy Brif Weithredwr Cartrefi Melin y siec gan ddweud: “Mae chwaraeon mor bwysig, nid yn unig mae’n rhoi cyfle i’r bobl ifanc yma ddatblygu eu sgiliau pêl-droed, ond hefyd i gwrdd â phobl ifanc eraill a chadw’n weithgar. Roedden ni’n hynod o falch o fedru eu cefnogi a byddwn yn dilyn eu hynt yn ofalus ac yn rhoi bloedd iddyn nhw yn y gystadleuaeth Eingl-Gymreig.”

Yn ôl i newyddion