Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i newyddion

Enillydd y talebau!

Profiad gwych oedd rhoi rhodd fach i un o’n preswylwyr, Judith Sullivan, ar drothwy’r Nadolig.

Ysgrifennwyd gan Sam

06 Rhag, 2023

Voucher winner Judith holding her vouchers

Enillydd y talebau!

Cafodd ei dewis ar hap i ennill gwerth £50 o dalebau ar gyfer siopau’r stryd fawr, am gymryd rhan yn ein harolwg diweddar am ddiogelwch cymunedol.

Mae wedi bod yn byw yn un o gartrefi Melin ers sawl blwyddyn erbyn hyn, a dywedodd iddi gymryd ei hamser i ateb ein holiadur am ei bod 'wedi bod mor ddiolchgar am y tŷ' ac am 'y gwasanaeth da yr oedd wedi ei gael gan Melin’.

Diolch i bawb a atebodd yr holiadur – bydd eich barn yn gymorth i ni sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaethau gorau y gallwn ni eu darparu. Gallwch ddarllen canlyniadau’r arolwg yma Adborth ar yr ymgynghoriad i drigolion | Melin Homes

Mwynhewch y siopa, Judith

Thank you so much for this. I love my home & you have all been so good. I've never won anything before! I'll probably treat the grandchildren

Judith Sullivan — Resident

Yn ôl i newyddion