Yn ôl i newyddion

Wedi ystyried llety gwarchod yng Nglyn Ebwy?

Mae’r fflat hwn newydd ddod yn ôl ar y farchnad rhentu.

Ysgrifennwyd gan Sam

20 Chwef, 2019

Wedi ystyried llety gwarchod yng Nglyn Ebwy?
Mae’r fflat hwn newydd ddod yn ôl ar y farchnad rhentu.
Mae’n gartref hawdd ei reoli gyda golygfa hardd a chymorth ychwanegol llinynnau tynnu mewn argyfwng a rheolwr ar gyfer y cynllun.
Mae’n cynnig cegin fodern, ystafell ymolchi wedi ei haddasu a llofft ddwbl am ychydig dros £118 yr wythnos, yn cynnwys rhent, tâl gwasanaeth, dŵr a gwres.
Ffoniwch Reolwr y Cynllun Liz ar 01495 304149 i gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu mynd i’w weld. Rhaid eich bod wedi eich cofrestru gyda Chartrefi Blaenau Gwent

Yn ôl i newyddion