Yn ôl i newyddion

Rydy, wedi lansio ein strategaeth 2023 - 2028

Rydym wedi lansio ein strategaeth yn dilyn ymgynghoriad helaeth gyda'n staff, ein trigolion a'r sefydliadau sy’n bartneriaid inni. Mae ein strategaeth newydd yn nodi ein blaenoriaethau ar gyfer y pum mlynedd nesaf, a'r meysydd y byddwn yn canolbwyntio arnynt. Gyda'n gilydd gallwn greu diwylliant cyffredin o werthoedd, credoau ac ymddygiadau sy'n helpu i arwain ein gwaith. Rydym yn meithrin ymagwedd gynhwysol a chydweithredol er budd ein cwsmeriaid, partneriaid a'n gilydd.

Ysgrifennwyd gan Fiona

05 Hyd, 2023

Logo ein strategaeth

Ein Gweledigaeth

Trwy unigolion a thimau rhagorol, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi trigolion i'w helpu i fyw'n llwyddiannus mewn cartrefi diogel, cynnes a fforddiadwy wedi'u lleoli mewn cymunedau bywiog, cynhwysol a chysylltiedig.

Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy ein pedair colofn, a meysydd ffocws allweddol:

Ein pobl

Ein trigolion

Cartrefi newydd

Cartrefi presennol

Gwyliwch ein fideo byr sy'n tynnu sylw at ein pedair colofn a'n meysydd ffocws allweddol

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni:

  • Anfonwch e-bost at enquiries@melinhomes.co.uk.
  • Siarad â ni ar y cyfryngau cymdeithasol – rydym ar Facebook, Twitter ac Instagram – chwiliwch am @MelinHomes.
  • Ysgrifennwch atom yn Adborth Cwsmeriaid, Tŷ’r Efail, Lower Mill Field, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 0XJ.
  • Rhif ffôn 01495 745910.

Yn ôl i newyddion

Straeon eraill efallai yr hoffech eu gweld