Yn ôl i newyddion

Wythnos gofalwyr

Oeddech chi'n gwybod bod bron i 12,000 o ofalwyr yn Nhorfaen yn unig?

Ysgrifennwyd gan Sam

08 Meh, 2016

Wythnos gofalwyr
Oeddech chi'n gwybod bod bron i 12,000 o ofalwyr yn Nhorfaen yn unig? Mae'r wythnos hon yn Wythnos Gofalwyr Genedlaethol ac mae'r Ganolfan Gofalwyr ym Mhont-y-pŵl yn agor ei drysau i bobl sy'n gofalu am rywun. Mae ganddynt ystod o wahanol weithgareddau o ddydd Mawrth i ddydd Iau ac maent yn gobeithio y gallant annog pobl Torfaen i ddefnyddio'r ganolfan a gadael eu ffrindiau a'u teuluoedd i wybod sut mae staff yn gallu helpu. Mae digwyddiadau yn cynnwys te/coffi a chacennau cwisiau bingo, celf a chrefft, teganau plant, yn ogystal â chyfoeth o wybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd, cyngor ariannol a sesiynau blwch cof. Mae croeso i staff alw heibio'r ganolfan yn Stryd y Garan heddiw neu yfory i weld drostynt eu hunain sut y gall gofalwyr fuddio.

Yn ôl i newyddion