Yn ôl i newyddion

Ydych chi'n amau bod rhywun yn cyflawni twyll tenantiaeth?

Mae twyll yn costio arian i drethdalwyr. Mae rhif Twyll tenantiaeth ar y cyd ar gael i drigolion yn Nhorfaen a Sir Fynwy.

Ysgrifennwyd gan Marcus

13 Medi, 2016

Do you suspect someone of tenancy fraud?

Mae twyll yn costio arian i drethdalwyr. Mae rhif Twyll tenantiaeth ar y cyd ar gael i drigolion yn Nhorfaen a Sir Fynwy. Gallwch alw 01495 766324 sy’n wasanaeth peiriant ateb 24awr. Gallwch hefyd e-bostio pamela.watts@torfaen.gov.uk

Os yw’n well gennych siarad â swyddog a fyddech cystal â ffonio 01495 742036 yn ystod oriau arferol y swyddfa.

Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol.
Yn ôl i newyddion