Yn ôl i newyddion

Ymgyrch Cartrefi i Gymru

Rydym yn cefnogi Ymgyrch Cartrefi i Gymru.

Ysgrifennwyd gan Marcus

17 Chwef, 2016

Ymgyrch Cartrefi i Gymru

Rydym yn cefnogi Ymgyrch Cartrefi i Gymru. Mae ymgyrch Cartrefi i Gymru yn dwyn ynghyd y rhai sy'n credu bod gan bawb yr hawl i gartref fforddiadwy gweddus i alw'n gartref eu hunain. Mae'r ymgyrch wedi cael ei sefydlu i sicrhau bod tai yn fater gwleidyddol allweddol yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ni all unrhyw un godi'r achos dros argyfwng tai ar ei ben ei hun a dyna pam ein bod yn gofyn i chi ychwanegu eich llais at ymgyrch Cartrefi i Gymru.

Allaf i gymryd rhan?

Rydym yn gofyn i drigolion a sefydliadau gymryd rhan mewn nifer o wahanol ffyrdd
• ‘Rhoi Pin’ ar Fap yr Ymgyrch ar ei wefan.
• Hoffi tudalen Facebook yr ymgyrch
• Dilyn yr ymgyrch ar Trydar.
• Mynychu Rali Cartrefi i Gymru ar 4 Mawrth yng Nghaerdydd.


Yn ôl i newyddion