Ein Datganiad Gwerth am Arian 2016–17

Ysgrifennwyd gan
19-12-2017

Ein Datganiad Gwerth am Arian 2016–17 Mae Gwerth am Arian yn fwy na chadw llygad ar y punnoedd a’r ceiniogau ym Melin; rydym eisiau gwneud yn siŵr bod yr arian rydym yn ei wario yn cael effaith gadarnhaol ar y cymunedau lle rydym yn gweithio. Rydym yn gweithio gyda’n preswylwyr i wneud yn siŵr bod y gwasanaethau rhagorol rydym yn eu darparu yn rhai o ansawdd da ac mor effeithiol ag y bo modd, ac rydym yn gwirio’n rheolaidd i weld os yw hynny’n wir. Mae ein datganiad yn dangos sut rydym yn gwneud a sut rydym yn bwriadu gwella dros y flwyddyn i ddod.

Medrwch ddarllen/lawrlwytho’r datganiad Gwerth am Arian llawn yn y PDF hwn sydd ynghlwm.


Corfforaethol

« Do you know someone who needs help from our digital inclusion team? Melin News Winter 2017 – out now! »