Yn ôl i Terfynu tenantiaeth a rhent dyledus

Ffurflen terfynu tenantiaeth

Hoffwn roi’r rhybudd pedair wythnos gofynnol o’n bwriad i derfynu tenantiaeth y cyfeiriad uchod. Yn unol â thelerau’r cytundeb tenantiaeth, rwy’n cydnabod y bydd fy nhenantiaeth yn dod i ben ar:

Ar ddiwedd y denantiaeth neu pan fyddaf yn dychwelyd fy allweddau i Gartrefi Melin, rwy’n awdurdod Cartrefi Melin i gael gwared ag unrhyw ddodrefn, carpedi ac unrhyw eitemau eraill sydd ar ôl yn fy eiddo, ac y bydd y gost am hyn yn cael ei godi arnaf.

Os bydd angen i chi gysylltu gyda mi yn ystod cyfnod y rhybudd, fy rhif ffôn yw: