Yep!

yep.png

Yep! yw ein Prosiect Grymuso Pobl Ifanc, a gynlluniwyd i ysbrydoli a rhoi cyfle i bobl ifanc ddylanwadu ar y gwaith yr ydym yn ei wneud. Wedi'i ffurfio gan bobl ifanc i bobl ifanc, mae'r cyfan oll am ddim!

Os ydych chi rhwng 12 a 25 mlwydd oed, a'ch bod am leisio'ch barn, byddem wrth ein bodd i glywed gennych.

 • Mae'n gyfle i wneud ffrindiau newydd.
 • Mae'n rhoi llais a chyfle i chi godi materion allweddol sy'n effeithio arnoch chi.

Pam ymuno â Yep?

 • Mae'n brofiad gwych
 • Rydych chi'n cael mentor a hyfforddiant
 • Mae'n gyfle i wneud ffrindiau newydd
 • Mae'n rhoi llais a chyfle i chi godi materion allweddol sy'n effeithio arnoch chi

Beth fyddwch chi'n ei wneud?

Bydd gennym ddau grŵp Yep:

Bydd pobl ifanc 12-17 oed yn:

 • Darparu syniadau a ffyrdd newydd o edrych ar bethau
 • Help gyda digwyddiadau cymunedol
 • Creu eich blog ieuenctid eich hun ar gyfer cyfryngau cymdeithasol
Bydd pobl 18-25 oed yn:
 • Adolygu ein polisïau a'n gweithdrefnau
 • Yn ein cynghori ynghylch y ffyrdd gorau i ddefnyddio cyfryngau a thechnoleg
 • Adolygu papurau ein bwrdd
 • Cael cyfleoedd i ymuno â'n Bwrdd
Bydd y ddau grŵp Yep! yn:
 • Gweithredu fel llysgenhadon dros Melin
 • Gweithio gyda sefydliadau sy'n bartneriaid
 • Creu eich agendâu eich hun
 • Diffinio'ch rolau a'ch pwrpas eich hun
 • Cyhoeddi eich straeon Yep! yng nghylchgrawn ein trigolion, Newyddion Melin

yep.png

Yep! Amdani! Beth sydd angen i mi ei wybod?

 • Mae angen i chi ymrwymo i chwe chyfarfod y flwyddyn. Bydd y rhain ar ddydd Mercher, o 6pm
 • Efallai y gofynnir i chi fynychu digwyddiadau sefydliadau sy'n bartneriaid a chynrychioli Melin
 • Bydd gofyn i chi fynychu hyfforddiant

Sut ydw i’n ymgeisio?

Mae’n syml, dywedwch wrthym sut y byddech chi’n siwtio i’r dim ar gyfer Yep! Ac anfonwch eich enw a’ch oedran at yep@melinhomes.co.uk

Neu beth am wneud cais trwy, tagiwch ni (@yep.melin) mewn llun ohonoch chi’n defnyddio hashnodau #joinyep #yepmelin

Dilynwch ni ar Instagram @yep.melin

I gael y diweddariadau Yep! Diweddaraf dilynwch @MelinHomes ar Facebook a Twitter