Newyddion

Minister backs our new school programme, FACE

Ysgrifennwyd gan / 17-07-2018 / Partneriaid, Trigolion

Minister backs our new school programme, FACE

The Minister for Housing and Regeneration, Rebecca Evans is backing our school’s programme. The launch was held at Abersychan Comprehensive, with staff and stakeholders talking about the benefits and exciting future of FACE, the new interactive and inspiring schools project. To mark the launch a careers fair, and wellbeing event was held involving the whole school and feeder primary schools.

Darllen mwy …

Cael trigolion yn ôl i’r gwaith

Ysgrifennwyd gan / 22-06-2018 / Staff, Trigolion

Getting residents back into work

Dyma Gareth, un o’n trigolion a gollodd ei waith ar ôl argyfwng teuluol. Mae wedi cael help i fynd yn ôl i’r gwaith diolch i’n Tîm Cyflogaeth.Gadawodd yr argyfwng teuluol Gareth (yn y llun), o Bont-y-pŵl heb gar, a oedd yn golygu nad oedd ganddo ffordd o fynd i’r gwaith ac yn y pen draw, collodd ei swydd. Pan aeth ein Swyddog Cyflogaeth Lee Dunn i’w weld am y tro cyntaf, roedd Gareth yn isel iawn. Helpodd Gareth i ddiweddaru ei CV, ariannodd hyfforddiant a’i helpu i sicrhau swydd dros dro. Ar ôl ychydig o fisoedd yn unig, cynilodd Gareth ddigon o arian i brynu car arall, ac mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair. Mae bellach wedi ail-adeiladu ei fywyd ac wedi sicrhau swydd barhaol newydd.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 22-06-2018

Make a Stand Campaign

Darllen mwy …

Rhowch wybod am eich atgyweiriad, y ffordd hawdd

Ysgrifennwyd gan / 12-06-2018 / Trigolion

Our new app 'Snap it, Send it' is available now!

Mae ein hap newydd yn ffordd hawdd ac effeithlon o roi gwybod am eich atgyweiriad

Darllen mwy …

Help i fam sy’n angerddol dros ei chymuned

Ysgrifennwyd gan / 12-06-2018

Community clean up

Mae mam ifanc o Gwmbrân wedi gofyn am help i roi trefn ar ei stryd

Darllen mwy …