Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i newyddion

Ar eu beiciau

Aeth Helen Seymour , ein Swyddog Cymunedau ar daith i ysgol Tredegar yn yr eira i weld o lygad y ffynnon sut mae'r disgyblion wedi elwa o'n rhoddion.

Ysgrifennwyd gan Sam

27 Chwef, 2018

Ar eu beiciau
Aeth Helen Seymour , ein Swyddog Cymunedau ar daith i ysgol Tredegar yn yr eira i weld o lygad y ffynnon sut mae'r disgyblion wedi elwa o'n rhoddion. Roedd plant meithrin Ysgol Gynradd San Joseff yn Ashvale wrth eu bodd gyda'r beiciau tair olwyn a rhoddwyd gennym. Dywedodd Beatrix tair oed: "Rwy'n hoffi'r beiciau, rwy'n hoffi reidio arnynt ac rwy'n hoffi bod y tu allan." Ychwanegodd y Pennaeth, Mr McMorrow: "Mae'r beiciau'n hwyl i'r plant ond maen nhw hefyd yn helpu i wella eu sgiliau symud yn ogystal â rhoi ychydig o ymarfer corff iddynt. Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr iawn y rhodd gan Gartrefi Melin. "

Yn ôl i newyddion