Yn ôl i newyddion

Bu i’n preswylydd hynaf ddathlu ei phen-blwydd yn 107 yn ddiweddar.

Bu i’n preswylydd hynaf ddathlu ei phen-blwydd yn 107 yn ddiweddar.

Ysgrifennwyd gan Sam

07 Awst, 2019

Bu i’n preswylydd hynaf ddathlu ei phen-blwydd yn 107 yn ddiweddar. Bu i’n preswylydd hynaf ddathlu ei phen-blwydd yn 107 yn ddi

Bu i’n preswylydd hynaf ddathlu ei phen-blwydd yn 107 yn ddiweddar. Mae Lilian Handley yn dal i fyw’n annibynnol yn ein cynllun tai gwarchod yng Nghasnewydd, St Mary’s Court. Derbyniodd delegram gan y Frenhines a dathlodd yn ei chartref gyda’i theulu. Mae Lillian wedi byw yn y cynllun tai gwarchod ers pan gafodd ei adeiladu dros 35 o flynyddoedd yn ôl. Dyma hi gyda’i merch Marina a rheolwr y cynllun, Claire Boshein.

Ganwyd Lillian ar 27 Gorffennaf 1912 ym mhentref Penrhiwceiber yn Rhondda Cynon Taf. Yn y flwyddyn honno, roedd George V ar yr orsedd a’r Prif Weinidog oedd HH Asquith. Dyna’r flwyddyn pan suddodd y Titanic a hefyd y flwyddyn pan ddyfeisiwyd sipiau.

Hoffai pawb ym Melin ddymuno pen-blwyddyn hapus iawn i Lilian a phob dymuniad da am flwyddyn iach a hapus arall.

Yn ôl i newyddion