Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i newyddion

Yswiriant Cynnwys y Cartref

Os ydych chi’n denant sy’n rhentu, yna efallai na fydd eich landlord yn yswirio cynnwys y tŷ fel rhan o’r cytundeb tenantiaeth. Mae’n syniad da ystyried beth fyddai polisi yswiriant cynnwys y cartref yn yswirio ar eich rhan er mwyn i chi wybod a oes angen un arnoch chi.

Ysgrifennwyd gan Marcus

01 Hyd, 2019

Bwcio eich prawf trydanol

Os ydych chi’n denant sy’n rhentu, yna efallai na fydd eich landlord yn yswirio cynnwys y tŷ fel rhan o’r cytundeb tenantiaeth. Mae’n syniad da ystyried beth fyddai polisi yswiriant cynnwys y cartref yn yswirio ar eich rhan er mwyn i chi wybod a oes angen un arnoch chi.

Bwriad yswiriant cynnwys yw eich helpu i ddiogelu eich eiddo. Waeth pa mor ofalus ydych chi, mae yna berygl bob amser y gallai’ch eiddo gael ei dorri, ei ddifrodi neu ei ddwyn felly gall yswiriant gynnig tawelwch meddwl.

I’ch helpu i benderfynu a yw yswiriant cynnwys yn iawn i chi rydym wedi ymuno â Thistle Tenant Risks, ac Allianz Insurance plc sy’n darparu Cynllun Yswiriant Cynnwys My Home, polisi Yswiriant Cynnwys arbenigol i Denantiaid.

Gall Cynllun Yswiriant Cynnwys My Home gynnig yswiriant i chi ar gyfer eitemau fel dodrefn , carpedi, llenni, dillad, dillad gwely, eitemau trydan, gemwaith, lluniau ac addurniadau.

Sut mae cael mwy o wybodaeth?

  • Gofynnwch i’ch swyddog tai lleol am becyn cais.
  • Ffoniwch Thistle Tenant Risks ar 0345 450 7288

Fel arall, ewch i www.thistlemyhome‐cymru.co.uk am fwy o wybodaeth neu i ofyn am alwad ffôn.


Yn ôl i newyddion