Yn ôl i newyddion

Clod ar gyfer ein Tîm Cymorth Ariannol ar ‘Droseddau Cyfeillio’

Pan gafodd un o'n preswylwyr o Gwmbrân, Mr Bennett, ei gyfweld gan y BBC ar y mater 'troseddau cyfeillio', roedd yn canmol gwaith ein Tîm Cyngor Ariannol.

Ysgrifennwyd gan Marcus

26 Mai, 2016

Pan gafodd un o'n preswylwyr o Gwmbrân, Mr Bennett, ei gyfweld gan y BBC ar y mater 'troseddau cyfeillio', roedd yn canmol gwaith ein Tîm Cyngor Ariannol. Mae achosion 'troseddau cyfeillio' - lle mae’r troseddwr yn gwneud ffrindiau gyda phobl sy'n agored i niwed, ac yna yn eu bwlio neu eu twyllo - yn cynyddu, yn ôl adroddiadau gan grwpiau cefnogi dioddefwyr.

Roedd Mr Bennett wedi dioddef y math hwn o drosedd yn ddiweddar a dywedodd ei fod wedi "colli ffydd ym mhopeth" ar ôl i’w gyfeillion ddwyn oddi wrtho. Dywedodd am y rhai a ddygwyd wrtho; "Mae’r bobl hyn yn wir yn dda yn yr hyn y maent yn gwneud. Maent yn ymddangos i fod yn ffrindiau ond mae ganddynt gymhelliad."

Canmolodd waith ein Tîm Cyngor Ariannol, gan ddweud eu bod "mor ddefnyddiol, nid yn unig yn ystod y cyfnod hwn o straen gwirioneddol, ond dros gyfnod o fisoedd." Dywedodd fod "Gavin o'r Tîm Cyngor Ariannol wedi bod yn wych yn cael y gefnogaeth a'r cymorth sydd angen arna i, a fy helpu i newid fy mywyd un dydd ar y tro."

Os ydych chi am siarad â ni am eich materion ariannol, mae ein tîm bob amser yn hapus i helpu heb farn ac heb bwysau. Ffoniwch nhw ar 01495 745910.

Yn ôl i newyddion