Yn ôl i newyddion

Cyfleoedd i Wirfoddoli

Rydym yn hynod o falch o’n timau sy’n gweithio gyda’i gilydd i roi cyfleodd arbennig i’n trigolion. Mae’r timau Cynaliadwyedd, Cyswllt Cwsmeriaid, Incwm a Chynhwysiant a Melin yn Gweithio wedi bod yn gweithio ar brosiect gwirfoddoli i drigolion dros yr wyth mis diwethaf.

Ysgrifennwyd gan Fiona

14 Rhag, 2016

Volunteering Opportunities

Rydym yn hynod o falch o’n timau sy’n gweithio gyda’i gilydd i roi cyfleodd arbennig i’n trigolion. Mae’r timau Cynaliadwyedd, Cyswllt Cwsmeriaid, Incwm a Chynhwysiant a Melin yn Gweithio wedi bod yn gweithio ar brosiect gwirfoddoli i drigolion dros yr wyth mis diwethaf.

Cafodd trigolion y cyfle i wirfoddoli gyda Chyngor ar Bopeth gan ddatblygu sgiliau gwerthfawr, hunan-ddatblygiad, hyder a chyfleoedd newydd. Mae chewch rôl gydag oriau amrywiol, Cynghorydd, Cynorthwyydd Achos, Cynorthwyydd Digidol, Swyddog Cyfryngau/Cyhoeddusrwydd , Derbynnydd a Swyddog Recriwtio Gwirfoddolwyr. Dyma gyfle gwych a rhywbeth i bawb, byddwn hyd yn oed yn talu costau teithio.

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor cyfrinachol ac annibynnol gan helpu pobl gyda’r pethau mawr sy’n effeithio’u bywydau. Maen nhw’n ceisio helpu pawb i gael hyd i ffordd i symud ymlaen, beth bynnag yw eu problemau. Bydd storïau gwych i gael yn rhifyn y gaeaf o newyddion Melin, gan ddangos y gwahaniaeth y mae gwirfoddoli yn gallu gwneud

Yn ôl i newyddion