Yn ôl i newyddion

Reid Feiciau Dalmatian 2023

Ddydd Sadwrn roeddem yn noddi Reid Feiciau Dalmatian Hosbis St David’s a bu Tîm Melin yn cymryd rhan gan seiclo 360 milltir rhyngddynt. Dan arweiniad ein Prif Weithredwr, Paula Kennedy, ymunodd ein tîm o wyth â channoedd o feicwyr eraill, i godi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer yr hosbis yn ogystal â’n Cronfa Cymorth i Breswylwyr.

Ysgrifennwyd gan Fiona

13 Meh, 2023

Team Melin taking part in the #Dallybike

Ddydd Sadwrn roeddem yn noddi Reid Feiciau Dalmatian Hosbis St David’s a bu Tîm Melin yn cymryd rhan gan seiclo 360 milltir rhyngddynt. Dan arweiniad ein Prif Weithredwr, Paula Kennedy, ymunodd ein tîm o wyth â channoedd o feicwyr eraill, i godi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer yr hosbis yn ogystal â’n Cronfa Cymorth i Breswylwyr.

Mae cefnogi digwyddiadau lleol fel hyn yn bwysig iawn i ni yma yn Cartrefi Melin. Mae’r gwaith y mae Hosbis St David’s yn ei wneud yn ein cymunedau mor bwysig. Maen nhw’n gwneud gwahaniaeth i fywydau cymaint o bobl. Byddwn yn parhau i gefnogi digwyddiadau St David’s trwy gydol y flwyddyn ac edrychwn ymlaen at wneud hynny.

Paula Kennedy — Cartrefi Melin

Photos from the day

Yn ôl i newyddion

Straeon eraill efallai yr hoffech eu gweld