Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i newyddion

Defnydd ymarferol o Offeryn Gwerth Cymru

Rydym yn cynnal cyfres o weithdai ar yr ochr ymarferol o werthuso prosiectau gan ddefnyddio'r Offeryn Gwerth Cymru. Bydd y gweithdai yn cynnwys rhannu arfer gorau, perthnasoedd â chontractwr a hefyd trafodaeth grŵp yn mynd i’r afael â heriau.

Ysgrifennwyd gan Valentino

26 Mai, 2016

Defnydd ymarferol o Offeryn Gwerth Cymru
Rydym yn cynnal cyfres o weithdai ar yr ochr ymarferol o werthuso prosiectau gan ddefnyddio'r Offeryn Gwerth Cymru. Bydd y gweithdai yn cynnwys rhannu arfer gorau, perthnasoedd â chontractwr a hefyd trafodaeth grŵp yn mynd i’r afael â heriau.

Mae'r gweithdai wedi'u rhannu'n 2 grŵp:

Sector Cyhoeddus, nos Fercher 29 Mehefin (sesiynau bore a phrynhawn ar gael) - Ar gyfer y rhai sy'n derbyn cyllid a chyfrifoldeb am gyflwyno Ffurflenni Gwerth Cymru

Sector Preifat, Dydd Gwener 8 o Orffennaf (prynhawn yn unig) - Ar gyfer y rhai dan gontract i brosiectau, gyda chleientiaid yn adrodd drwy Offeryn Gwerth Cymru

Mae'r gweithdy yn costio £ 40 y person (ac eithrio TAW) Mae’r arian a godir yn mynd i gefnogi prosiectau cymunedol cynaliadwy.

Os oed gennych chi, eich cydweithwyr neu bartneriaid cadwyn gyflenwi ddiddordeb mewn mynychu gweithdy, cysylltwch â trisha.hoddinott@melinhomes.co.uk i gadw lle.

Yn ôl i newyddion