Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i newyddion

Dewch, gwisgwch eich smotiau!

Rydym yn falch o gefnogi a chymryd rhan yn Nhaith Feicio Dalmatian eleni.

Ysgrifennwyd gan Fiona

07 Meh, 2018

Dewch, gwisgwch eich smotiau!
Rydym yn falch o gefnogi a chymryd rhan yn Nhaith Feicio Dalmatian eleni.

Mae'r holl arian a godir yn cefnogi Gofal Hosbis Dewi Sant sy'n darparu gwasanaeth gofal lliniarol rhagorol a chynhwysfawr am ddim ledled Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen ac o fewn De a Chanolbarth Powys i bobl, eu teuluoedd a'u gofalwyr sy'n wynebu salwch cynyddol, nad oes modd ei wella, ac sy'n cyfyngu ar fywyd.

Mae'n costio dros £ 7.9 miliwn bob blwyddyn i Ddewi Sant ddarparu gofal hosbis, rhad ac am ddim, i gleifion a'u teuluoedd. Gyda llai na 20% o gyllid gan y Llywodraeth, mae'r Hosbis yn dibynnu ar roddion a chodi arian. Mae yna lawer o ffyrdd gwych y gallwch eu cefnogi, felly rhowch glic ar eu gwefan am fanylion.

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth i'w wneud yna ewch i Gaerllion ar ddydd Sadwrn 9 Mehefin 2018 a dangoswch gefnogaeth i'n Prif Weithredwr, Paula Kennedy, er mae'n siŵr y bydd hi'n edrych ychydig yn wahanol i'r llun uchod!

Os na allwch chi fynd ar y diwrnod, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn ar y Cyfryngau Cymdeithasol @ dallybike # dalmatianbikeride

Yn ôl i newyddion