Yn ôl i newyddion

Diwrnod Mynediad i'r Anabl

Rydym yn cynnal digwyddiad dydd Gwener yma ar gyfer Diwrnod Mynediad i'r Anabl. Yn ein cynllun gofal ychwanegol, Tŷ George Lansbury, byddwn yn ymuno â thrigolion, yn ogystal â staff o Tai Charter a Chartrefi Dinas Casnewydd, lle bydd cyfle i ni drafod materion anabledd sy'n effeithio ar ein trigolion a’n cymunedau.

Ysgrifennwyd gan Valentino

08 Maw, 2017

Diwrnod Mynediad i'r Anabl
Rydym yn cynnal digwyddiad dydd Gwener yma ar gyfer Diwrnod Mynediad i'r Anabl. Yn ein cynllun gofal ychwanegol, Tŷ George Lansbury, byddwn yn ymuno â thrigolion, yn ogystal â staff o Tai Charter a Chartrefi Dinas Casnewydd, lle bydd cyfle i ni drafod materion anabledd sy'n effeithio ar ein trigolion a’n cymunedau.

Gyda Gofal a Thrwsio a Chludiant Cymunedol Torfaen hefyd yn bresennol, mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i drigolion a gwasanaethau cymunedol i ddod ynghyd i drafod sut y gallwn wella mynediad.

Mae'r digwyddiad hefyd yn rhoi cyfle i ni rannu straeon am ein profiadau gydag anabledd, a dysgu mwy am sut y gallwn helpu ein gilydd i gael y gorau allan o'n gwasanaethau cymorth lleol. Gyda lluniaeth, ac adloniant gan gôr Zing, sef côr staff Melin ei hun, mae'r bore'n argoeli i fod yn llawn sgwrsio ysbrydoledig.

Noddir Diwrnod Mynediad i’r Anabl gan Euan’s Guide safle rhestru ac adolygu sy’n helpu pobl anabl, yn ogystal a’u teuluoedd a’u ffrindiau i ddod o hyd i leoliadau sy’n hygyrch. Eglura Kiki MacDonald, Cyd-sylfaenydd Euan's Guide: "Cawsom ein hysbrydoli gan y syniad o gynnal Diwrnod Mynediad i’r Anabl a’r potensial iddo gynyddu nifer y sgyrsiau rhwng lleoliadau a phobl anabl, yn ogystal â chodi proffil mynediad i’r anabl. Roeddem wrth ein bodd â’r gefnogaeth gan nifer o leoliadau, mudiadau a busnesau a gymerodd rhan, yn enwedig eu hawydd i wella’u hygyrchedd eu hunain a chael mwy o adborth gan bobl anabl.”

Dysgwch mwy am Ddiwrnod Mynediad i ‘r Anabl ar eu gwefan.

Yn ôl i newyddion