Yn ôl i newyddion

Oriau agor gyda’r nos a’r Nadolig

Mae gennym ambell noson eto pan fyddwn yn agor yn hwyr cyn y Nadolig! Medrwch hefyd gael gwybod pryd bydd ein swyddfa ar agor dros y Nadolig.

Ysgrifennwyd gan Katie

22 Tach, 2017

Ein horiau agor gyda’r nos a thros y Nadolig

Mae gennym ambell noson o hyd pan fyddwn yn agor yn hwyr cyn y Nadolig!

Bydd ei swyddfa ar agor rhwng 10am a 7pm ar yr 22ain Tachwedd, 6ed Rhagfyr a’r 20fed Rhagfyr.

Bydd ein swyddfa ar gau o hanner dydd ar y 15fed Rhagfyr.

Byddwn yn cau dros y Nadolig am hanner dydd ar 22ain Rhagfyr ac yn ail-agor ar yr 2il Ionawr 2018.

Os oes argyfwng ac os bydd angen i chi gysylltu â ni pan fydd y swyddfa ar gau, medrwch ffonio ein rhif tu allan i oriau swyddfa arferol, sef 01495 745910.

Yn ôl i newyddion