Yn ôl i newyddion

Mae eich pleidlais yn cyfrif

Ydych chi'n barod ar gyfer etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar y 5ed o Fai? Os ydych chi eisiau pleidleisio, mae angen i chi gofrestru gyda’ch swyddfa etholiadol leol.

Ysgrifennwyd gan Valentino

05 Ebr, 2016

Mae eich pleidlais yn cyfrif
Bydd yr etholiad nesaf i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar ddydd Iau 5 Mai 2016, ac er mwyn pleidleisio bydd angen i chi fod wedi cofrestru gyda'ch swyddfa etholiadol leol. Mae hyn yn hawdd iawn i'w wneud ac yn cymryd ychydig funudau'n unig, ewch i wefan Cofrestru i Bleidleisio i lenwi eich manylion.
Felly beth ydych chi'n pleidleisio drosto? Wel, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynrychioli pobl Cymru ac yn pasio cyfreithiau ar faterion datganoledig, ac mae gennych yr hawl i bleidleisio dros bwy bynnag yr ydych am i'ch cynrychioli yn y fath benderfyniadau mawr. Mae awdurdodau lleol yn cyhoeddi enwau'r ymgeiswyr sy'n sefyll mewn etholiad tua thair wythnos cyn y diwrnod pleidleisio, felly cadwch lygad ar wefan eich awdurdod lleol neu yn y newyddion lleol i ddarganfod pwy sy'n sefyll yn eich ardal chi. Os ydych am wybod mwy am y Cynulliad a phleidleisio, gallwch weld yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch yma, neu fe allwch lawr lwytho eich llyfryn gwybodaeth i bleidleiswyr yma.

Yn ôl i newyddion