Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i newyddion

Codi dros £10,000 ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru

Cefnogon ni Ambiwlans Awyr Cymru yn ystod 2021 a 2022, fel elusen y flwyddyn. Trwy noddi digwyddiadau, codi arian yn y swyddfa, a chodi arian ar-lein, codi Melin â’n staff hael gyfanswm o £10,854.

Ysgrifennwyd gan Fiona

09 Chwef, 2023

Melin staff pictured at their visit to Wales Air Ambulance base in Cardiff

Mae staff wedi cymryd rhan mewn hanner marathonau, brecwastau elusennol, her Cerdded Cymru, her MY20, raffl a diwrnod golff elusennol i’w helpu i gyrraedd eu targed ac ychydig dros ben.

Our Cardiff Half runners

Cysylltodd Jane o Ambiwlans Awyr Cymru â ni i ddiolch is staff am eu hymdrechion wrth godi arian, gan ddweud;

“Diolch yn fawr am yr holl godi arian ac am eich cefnogaeth! Am swm gwych yr ydych wedi ei godi. Gallwn ni ddim diolch digon i chi.”

Paula Kennedy, Chief Executive of Melin Homes and Julie Thomas, Chair of our Melin Board

Dywedodd Paula Kennedy, Prif Weithredwr Cartrefi Melin;

"Mae elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn dibynnu’n llwyr ar roddion elusennol er mwyn cadw’r hofrenyddion i fynd, gan arbed amser prin ac achub bywydau. Pleidleisiodd ein staff dros godi arian ar gyfer yr elusen am ddwy flynedd o’r bron, gan eu bod yn cydnabod pan mor bwysig yw’r gwasanaeth.”

Mae £10,854 yn swm anhygoel i’w godi ac rwy’n falch iawn o’n staff am wneud hyn, yn enwedig mewn amserau mor anodd, gyda Covid a’r argyfwng costau byw. Un o’n gwerthoedd yma ym Melin yw ‘Gwnewch Wahaniaeth’ ac, unwaith eto, mae ein staff wedi dangos eu bod yn gallu gwneud hynny.

Paula Kennedy — Prif Weithredwr Cartrefi Melin
Our Swansea Half runners; Fiona, Paul and Paula

Yn ôl i newyddion

Straeon eraill efallai yr hoffech eu gweld