Yn ôl i newyddion

Pride of Gwent Awards

Rydym yn ymroddedig i greu cymunedau ffyniannus, diwylliant gwaith gwych, gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar drigolion, a rhaglen o ddatblygiadau newydd. Rydym yn parhau i wrando ar ac ymgysylltu gyda thrigolion a’r cymunedau lle maent yn byw.

Ysgrifennwyd gan Fiona

02 Mai, 2019

Pride of Gwent Awards
Rydym yn ymroddedig i greu cymunedau ffyniannus, diwylliant gwaith gwych, gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar drigolion, a rhaglen o ddatblygiadau newydd. Rydym yn parhau i wrando ar ac ymgysylltu gyda thrigolion a’r cymunedau lle maent yn byw.

Rydym yn deall y gwerth y mae ein harwyr di-glod yn ei ychwanegu i gymdeithas, ac felly roeddem wrth ein bodd yn cael y cyfle i’w gweld yn cael eu gwobrwyo trwy noddi Gwobrau Balchder Gwent y South Wales Argus.

Mae’r categori gwirfoddoli yn rhywbeth sy’n bwysig iawn i ni, fel prosiectau megis ein grŵp ieuenctid newydd, Yep a 100 sy’n dibynnu ar bobl yn rhoi o’u hamser i ddylanwadu ar y gwaith rydym yn ei wneud.

Meddai ein Prif Weithredwr Paula Kennedy: “Rydym yma i ddarparu cartrefi, ond rydym hefyd yn credu mewn creu cyfleoedd i bobl a chymunedau i ffynnu.”

Yn ôl i newyddion