Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i newyddion

Rydym ar agor yn hwyrach!

Rydym ar agor ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ym mhob mis. Felly os ydych chi’n ei chael hi’n anodd cysylltu yn ystod oriau swyddfa arferol gallwch nawr cael gafael arnom ni tan 7pm ar y dyddiau yma.

Ysgrifennwyd gan Valentino

08 Chwef, 2017

Ydych chi’n ei chael hi’n anodd cysylltu yn ystod oriau gwaith?
Mae ein Tîm Cyswllt Cwsmeriaid wedi ymestyn eu diwrnod gwaith ar y dydd Mercher 1af a’r 3ydd dydd Mercher ym mhob mis, er mwyn aros ar agor tan 7pm. Ar y dyddiau yma byddwch yn gallu cael gafael arnom ni yn y cyfryngau cymdeithasol (Facebook a Twitter) yn ogystal â’r sgwrs byw yma ar ein gwefan. Gallwch ddefnyddio’r cyfryngau yma i gyd i ddweud wrthym am atgyweiriadau, gofyn cwestiynau ynglŷn â’ch tenantiaeth neu gael cyngor ar ystod o bynciau o arian at ynni. Byddwn hefyd yn ateb galwadau felly os hoffech chi gael sgwrs gydag un o’r tîm gallwch alw ar 01495 745910.

Yn ôl i newyddion