Yn ôl i newyddion

Canolfannau Clyd yng Nghymunedau Melin

Ysgrifennwyd gan Will

09 Hyd, 2023

Cwpan o de poeth

Llun gan Kira auf der Heide ar y Unsplash

Rydym yn gwybod pa mor anodd yw’r argyfwng costau byw i’n trigolion. Rydym bob amser am ddangos yr help sydd ar gael ac un o’r datblygiadau diweddaraf yw agor ‘canolfannau clyd’ cymunedol – mannau cymdeithasol ble gall pobl fynd am ddiod boeth, cwmni, lle cynnes i ymlacio ac, ambell waith, tamaid i’w fwyta. Mae cynghorau a grwpiau cymunedol wedi lansio canolfannau clyd yn ein cymunedau. Gallwch gael hyd i’r manylion isod yn ôl ardal awdurdod lleol.

(Nodwch os gwelwch yn dda: mae’r holl wybodaeth yma’n gywir ar adeg cyhoeddi. Efallai hoffech chi wirio amserau agor/lleoliadau ar gyfer canolfannau clyd ar wefan eich cyngor lleol.)

Torfaen

 • Garnsychan Partnership, Garndiffaith, NP4 7DH. Open Monday-Friday 9am-5pm (4pm on Friday). Contact: info@garnsychan.org.uk
 • Cwmbran Library, Cwmbran, NP44 1XQ. Open Monday-Saturday, hours vary but generally 9am-5pm. Contact: cwmbran.library@torfaen.gov.uk
 • Pontypool Library, Pontypool, NP4 6JL, Open Tuesday-Saturday, hours vary. Contact pontypool.library@torfaen.gov.uk
 • Llanyrafon Methodist Chruch, Cwmbran, NP44 8RA. Open Monday-Saturday 10am-3pm. Contact: 01633 874127.

Newport

 • Pill Millennium Centre, Courtybella Terrace, Newport. Open Tuesday, Thursday and Friday 9am-5pm. Contact: 01633 660262.
 • Ringland Community Centre, Ringland Circle. Open Mondays 9am-5pm. Contact: 01633 279082.
 • Maesglas Community Centre, Bideford Road. Open Mondays 9am-5pm. Contact 07974 214088.
 • Gaer Community Centre, Gaer Road. Open Wednesdays 9am-5pm. Contact: 01633 764068.
 • Bettws Community Centre, Bettws Shopping Centre. Open Wednesdays 9am-5pm. Contact: 01633 235545.
 • Somerton RASCAL Hope Centre, Poplar Road. Open Thursdays 9am-5pm. Contact: 01633 281328.
 • Alway Community Centre, Aberthaw Avenue. Open Fridays 9am-5pm. Contact: 01633 281819.
 • St Mary’s Institute, Stow Hill (organised by All Saints Church) Open Mondays 10.30am to 3.30pm. Contact: 01633 265533.
 • Maindee Library, 79 Chepstow Road, Maindee. Mondays 2.30pm-5pm, Wednesdays 10am-5pm, Fridays 2.30pm-4.30pm, Saturdays 10am-12noon. Contact: 01633 309443.
 • St Andrew’s Church, Somerton Road, Lliswerry. Open Mondays 9.30am-12.30pm and Thursdays 10.30am-1.30pm. Contact: 07722 500805.
 • Lliswerry Baptist Church, Camperdown Road. Open Mondays and Fridays 12pm-3pm. Contact: info.lliswerry@gmail.com
 • St Mary’s Church, Malpas. Open on the first Monday of every month 10.30am-12.30pm. Contact: 01633 852047.
 • Malpas Community Centre. Open on the first and third Tuesday of every month, 1pm-3pm. Contact: 07548 627167.
 • Bethesda Baptist Church, Cefn Road, Rogerstone. Open on Fridays, 11.30am-2.30pm. Contact: 01633 664742.
 • Stow Park Community Centre, Brynhyfryd Road. Open Tuesday to Thursday, 10am-3pm. Contact: 01633 843730.
 • Bethel Community Church, The Gap Centre, Stow Hill. Open on Fridays, 1.30pm-5pm. Contact: 01633 221908.
 • Beechwood Presbyterian Church, Chepstow Road. Open on Fridays, 10am-12noon. Contact: 01633 667860.

Monmouthshire

 • Wyesham Christian Fellowship, Wyesham Avenue, Monmouth, NP25 3NE. Open Monday, Wednesday, Thursday and Sunday 10.30am-Midday. Contact: 07479 953908.
 • Ty Price Hall, Opposite St. Thomas' Church, St. Thomas' Square, Monmouth. Open Monday and Friday Midday-2pm for 'Meet and Eat'. Contact: 01600 713869.
 • Abergavenny Hub, Abergavenny Library, 11A Market Street, NP7 5SD. Open Monday-Friday 9am-5pm, closed for lunch. Contact: abergavennylibrary@monmouthshire.gov.uk
 • Gateway Church, Monk Street, Abergavenny, NP7 5ND. Open Tuesday-Thursday 10am-2pm. Contact: info@gatewaychurch.wales.
 • Gilwern Community Hub, Common Road, Gilwern, NP7 0DS. Open Monday-Friday 10am-4.30pm, closed for lunch. Contact: 01873 833055.
 • Chepstow Community Hub, Manor Way, Chepstow NP16 5HZ. Open Monday- Friday 9am-5pm; Saturday 10am-1pm. Contact: 01291 635730.
 • Usk Community Hub, 35 Maryport St, Usk NP15 1AE. Open Monday, Wednesday and Thursday 9am-5pm and Saturday 9am-12.45pm. Contact: 01291 426888.
 • Monmouth Community Hub, Rolls Hall, Whitecross St, Monmouth NP25 3BY. Open Monday-Wednesday and Friday, 8.45am-5pm, closed for lunch. Also open 9am-1pm Saturday. Contact: 01600 775215.

Blaenau Gwent

 • Abertillery Library, Station Hill, Abertillery NP13 1TE. Open Monday-Friday 9am-5.30pm. Contact: 01495 355646.
 • Brynmawr Library, 3 Market Square, Brynmawr, NP23 4AJ. Open Monday-Friday 9am-5.30pm, closed for lunch. Contact: 01495 357743.
 • Ebbw Vale Library, 21 Bethcar St, Ebbw Vale NP23 6HH. Open Monday-Tuesday and Thursday-Saturday, 9am-5.30pm. Contact: 01495 355055.
 • Tredegar Library, 10 Iron St, Tredegar NP22 3RJ. Monday-Wednesday and Friday, 9am-5.30pm, closed for lunch. Open Saturday 9am-1pm. Contact 01495 357869.
 • Ebbw Fach Community Group, Pant Ddu Road, Abertillery, NP13 2BP. Open Monday and Wednesday

Torfaen

 • Partneriaeth Garnsychan, Garndiffaith, NP4 7DH. Ar agor dydd Llun i ddydd Gwener 9am-5pm (4pm ar ddydd Gwener). Cysylltwch â: info@garnsychan.org.uk
 • Llyfrgell Cwmbrân, NP44 1XQ. Ar agor dydd Llun-ddydd Sadwrn, oriau’n amrywio ond 9am-5pm fel arfer. Cysylltwch â: cwmbran.library@torfaen.gov.uk
 • Llyfrgell Pont-y-pŵl, NP4 6JL, Ar agor dydd Mawrth-ddydd Sadwrn, oriau’n amrywio. Cysylltwch â pontypool.library@torfaen.gov.uk
 • Eglwys Fethodistaidd Llanyrafon, Cwmbrân, NP44 8RA. Ar agor dydd Llun-ddydd Sadwrn 10am-3pm. Cysylltwch â: 01633 874127.

Casnewydd

 • Canolfan y Mileniwm, Pilgwenlli, Courtybella Terrace, Casnewydd. Ar agor dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener 9am-5pm. Cysylltwch â: 01633 660262.
 • Canolfan Gymunedol Ringland, Clych Ringland. Ar agor dydd Llun 9am-5pm. Cysylltwch â: 01633 279082.
 • Canolfan Gymunedol Maesglas, Bideford Road. Ar agor dydd Llun 9am-5pm. Cysylltwch â 07974 214088.
 • Canolfan Gymunedol y Gaer, Gaer Road. Ar agor dydd Mercher 9am-5pm. Cysylltwch â: 01633 764068.
 • Canolfan Gymunedol Bettws, Canolfan Siopa Bettws. Ar agor dydd Mercher 9am-5pm. Cysylltwch â: 01633 235545.
 • Somerton RASCAL Hope Centre, Poplar Road. Ar agor dydd Iau 9am-5pm. Cysylltwch â: 01633 281328.
 • Canolfan Gymunedol Alway, Aberthaw Avenue. Ar agor dydd Gwener 9am-5pm. Cysylltwch â: 01633 281819.
 • Sefydliad y Santes Fair, Stow Hill (trefnir gan Eglwys yr Holl Seintiau) Ar agor dydd Llun 10.30am tan 3.30pm. Cysylltwch â: 01633 265533.
 • Llyfrgell y Maendy, 79 Chepstow Road, Y Maendy. Dydd Llun 2.30pm-5pm, dydd Mercher 10am-5pm, dydd Gwener 2.30pm-4.30pm, dydd Sadwrn 10am-12noon. Cysylltwch â: 01633 309443.
 • Eglwys Sant Andrew, Somerton Road, Llyswyry. Ar agor dydd Llun 9.30am-12.30pm a dydd Iau 10.30am-1.30pm. Cysylltwch â: 07722 500805.
 • Eglwys Bedyddwyr Llyswyry, Camperdown Road. Ar agor dydd Llun a dydd Gwener 12pm-3pm. Cysylltwch â: info.lliswerry@gmail.com
 • Eglwys y Santes Fair, Malpas. Ar agor ar ddydd Llun cyntaf pob mis, 10.30am-12.30pm. Cysylltwch â: 01633 852047.
 • Canolfan Gymunedol Malpas. Ar agor ar ddydd Mawrth cyntaf a thrydydd dydd Mawrth pob mis, 1pm-3pm. Cysylltwch â: 07548 627167.
 • Eglwys Bedyddwyr Bethesda, Cefn Road, Tŷ Du. Ar agor dydd Gwener, 11.30am-2.30pm. Cysylltwch â: 01633 664742.
 • Canolfan Gymunedol Stow Park, Brynhyfryd Road. Ar agor dydd Mawrth i ddydd Iau, 10am-3pm. Cysylltwch â: 01633 843730.
 • Eglwys Gymunedol Bethel, The Gap Centre, Stow Hill. Ar agor ar ddydd Gwener, 1.30pm-5pm. Cysylltwch â: 01633 221908.
 • Eglwys Bresbyteraidd Beechwood, Chepstow Road. Ar agor ar ddydd Gwener, 10am-12 hanner dydd. Cysylltwch â: 01633 667860.

Sir Fynwy

 • Hwb y Fenni, Llyfrgell y Fenni, 11A Stryd y Farchnad, NP7 5SD. Ar agor dydd Llun-ddydd Gwener 9am-5pm, ar gau am ginio. Cysylltwch â: abergavennylibrary@monmouthshire.gov.uk
 • Eglwys Gateway, Monk Street, Y Fenni, NP7 5ND. Ar agor dydd Mawrth-ddydd Iau 10am-2pm. Cysylltwch â: info@gatewaychurch.wales.
 • Hwb Cymunedol Gilwern, Common Road, Gilwern, NP7 0DS. Ar agor ddydd Llun-ddydd Gwener 10am-4.30pm, ar gau am ginio. Cysylltwch â: 01873 833055.
 • Hwb Cymunedol Cas-gwent, Manor Way, Cas-gwent NP16 5HZ. Ar agor dydd Llun- ddydd Gwener 9am-5pm; dydd Sadwrn 10am-1pm. Cysylltwch â: 01291 635730.
 • Hwb Cymunedol Brynbuga, 35 Maryport St, Brynbuga NP15 1AE. Ar agor dydd Llun, dydd Mercher a dydd Iau 9am-5pm a dydd Sadwrn 9am-12.45pm. Cysylltwch â: 01291 426888.
 • Hwb Cymunedol Trefynwy, Neuadd Rolls, Whitecross St, Trefynwy NP25 3BY. Ar agor dydd Llun-ddydd Mercher a dydd Gwener, 8.45am-5pm, ar gau am ginio. Hefyd ar agor 9am-1pm ar ddydd Sadwrn. Cysylltwch â: 01600 775215.

Blaenau Gwent

 • Llyfrgell Abertyleri, Station Hill, Abertyleri NP13 1TE. Ar agor dydd Llun-ddydd Gwener 9am-5.30pm. Cysylltwch â: 01495 355646.
 • Llyfrgell Brynmawr, 3 Market Square, Brynmawr, NP23 4AJ. Ar agor dydd Llun-ddydd Gwener 9am-5.30pm, ar gau am ginio. Cysylltwch â: 01495 357743.
 • Llyfrgell Glyn Ebwy, 21 Bethcar St, Glyn Ebwy NP23 6HH. Ar agor dydd Llun-ddydd Mawrth a dydd Iau-ddydd Sadwrn, 9am-5.30pm. Cysylltwch â: 01495 355055.
 • Llyfrgell Tredegar, 10 Iron St, Tredegar NP22 3RJ. Dydd Llun-ddydd Mercher a dydd Gwener, 9am-5.30pm, ar gau am ginio. Ar agor dydd Sadwrn 9am-1pm. Cysylltwch â 01495 357869.
 • Grŵp Cymunedol Ebwy Fach, Pant Ddu Road, Abertyleri, NP13 2BP. Ar agor dydd Llun a dydd Mercher

Powys

 • Prosiect Lles, Canolfan Sant Ioan, Pendre, Aberhonddu, LD3 9EA. Ar agor dydd Llun a dydd Iau 10am-5pm a dydd Mercher hanner dydd-6.30pm. Cysylltwch â: 079338 21953.
 • Canolfan Gwirfoddolwyr Aberhonddu, Queenshead Vaults, Market Street, Aberhonddu, LD3 9AH. Ar agor yn ystod yr wythnos 9am-3pm ac yn achlysurol ar ddydd Sadwrn. Cysylltwch â: vbxbrecon@gmail.com
 • Llyfrgell Crughywel, Silver Lane, NP8 1BJ. Dydd Mawrth a dydd Iau 10am-5pm, ar gau am ginio. Ar agor dydd Gwener 10am-1pm a dydd Sadwrn 10am-12.30pm. Cysylltwch â: crickhowell.library@powys.gov.uk

Rydym yn gwybod bod y rhestr yma o ganolfannau clyd yn tyfu’n barhaus wrth i fwy o grwpiau cymunedol agor eu drysau dros y gaeaf. Gallwch chwilio am ganolfannau clyd ar wefan Warm Welcome.

Yn ôl i newyddion

Straeon eraill efallai yr hoffech eu gweld