Yn ôl i newyddion

Bore lles i staff

Roeddem wrth ein boddau yn gallu cynnal ein digwyddiad iechyd a lles personol Zest Fest am y tro cyntaf ers 2019 ... ac roedd yn ddigwyddiad gwych.

Ysgrifennwyd gan Fiona

23 Maw, 2022

Rhai o staff Melin yn gwenu ar y digwyddiad

Rydym yn cymryd iechyd a lles eich staff o ddifrif ym Melin ac yn gwerthfawrogi ein menter, Zest, fwy nag erioed.

Yn ystod y pandemig, symudwyd holl fanteision Zest i staff arlein, ond nawr nad oes cyfyngiadau bellach (ac rydym yn gobeithio y bydd yn aros felly), roeddem wrth ein boddau yn mynd yn ôl i ddigwyddiad bywyd go iawn.

Mae ein staff yn cael amser i fynychu bore o les, wedi ei gynnal gan ein partneriaid yng Nghanolfan Byw’n Egnïol Pont-y-pŵl.

Eisteddodd aelod o staff Melin o amgylch bwrdd, gan wenu
Rhai o'n staff yn mwynhau gweithgareddau crefftus
Croesewir y staff gyda brecwast a chyfle i ail-gysylltu a sgwrsio, wrth ymweld ag un o nifer o ddeiliaid stondin; cyngor ar faethiad, Prostate Cymru, Re:Make Casnewydd, Training in Mind a mwy.
Yn ystod y bore, roedd staff yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddyd a chrefftau, sy’n wych i’r meddwl ac yn helpu i roi straen bywyd bob dydd i un ochr. Roedd pobl yn gwneud gorchudd mwg, cyw bach ffelt a blodau o wifrau.
Un aelod o staff Melin yn taflu pêl rygbi a delwedd ar wahân o ddau aelod o staff Melin yn chwerthin
Roedd rhai gweithgareddau chwaraeon hefyd

Os oedd staff awydd gwneud rhywbeth ychydig yn fwy corfforol, roedd ein partneriaid o Sir Casnewydd a’r Dreigiau Rygbi yno i gynnig heriau hwyliog gydol y bore. Roedd dosbarthiadau blasu ar gael gan Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen gan gynnwys: Pilates, spin and go tough, badminton, tennis bwrdd a sboncen, a oedd yn boblogaidd iawn gyda’r staff.

Roedd ein Parth Ymlacio yn cynnig archwiliadau iechyd mini, tylino ac adweitheg, ynghyd â defnydd llawn o’r cyfleusterau sba. Roedd yn fore llawn hwyl, ac ni allwn aros i wneud hyn i gyd y flwyddyn nesaf.

Aelod gwrywaidd o staff Melin yn dathlu tra'n chwarae tenis bwrdd
Mae tenis bwrdd bob amser yn boblogaidd!

Os yw Melin yn swnio fel y math o sefydliad yr hoffech weithio iddo, sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau ei trigolion a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, edrychwch ar ein gwefan recriwtio, lle gallwch gofrestru i gael eich hysbysu pan fydd swyddi ar gael.

Eisteddodd grŵp o staff benywaidd Melin ar gastell neidio gyda’u dwylo yn yr awyr, yn gwenu
Mae'r merched yn dangos bod hyd yn oed oedolion yn gallu mwynhau castell neidio

Yn ôl i newyddion