Polisi Cwcis This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Tudalen Breifatrwydd

Yn ôl i newyddion

Am ddiwrnod ‘campus’!

Roedd yr haul yn tywynnu ar gyfer ein Diwrnod Golff Elusennol yr wythnos ddiwethaf. Diolch yn fawr i’r timau i gyd a gymerodd ran. Diolch i haelioni pawb, rydym wedi codi £4,400 ar gyfer ein Cronfa Jump2 cymunedol a’n helusen ar gyfer eleni, Ambiwlans Awyr Cymru.

Ysgrifennwyd gan Fiona

21 Medi, 2022

Golf Day sponsors 22

Cymerodd 20 o dimau ran a nododd y cwmnïau hynny yr ydyn yn gweithio â nhw, ond nad oedd yn gallu bod gyda ni, wobrau raffl. Mae ein diolch yn fawr i bawb, roedd yn ddiwrnod gwych gydag awyrgylch anhygoel ac rydym yn edrych ymlaen at wneud hyn eto’r flwyddyn nesaf.

Blake Morgan – enillwyr ein diwrnod golff
Blake Morgan – enillwyr ein diwrnod golff

Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr, Blake Morgan, i Spring Design a enillodd her y bêl felen a Mike Kelly o Evolve a roddodd ei enillion o’r 16eg twll i’n tîm yn Hanner Marathon Caerdydd.

Yn ôl i newyddion

Straeon eraill efallai yr hoffech eu gweld