Newyddion

Mae achub bywyd yn waith bob dydd

Ysgrifennwyd gan / 02-06-2021 / Gwobrau, Staff

Paula giving Nathan his award

Rydym wedi cyflwyno gwobr newydd i gydnabod staff sy’n dangos ymddygiad eithriadol yn y cymunedau y maen nhw’n eu gwasanaethu. Mae gwobr RISE wedi ei rhoi i bedwar aelod o’n tîm Cynnal a Chadw’n ddiweddar ar ôl i bob un ohonyn nhw helpu i achub bywyd rhywun.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 27-05-2021 / Gwobrau

Logos of our nominated categories

Darllen mwy …

Gwyrdd yw’r ffordd ymlaen

Ysgrifennwyd gan / 17-05-2021 / Partneriaid

Photo of Melin staff with staff from Highcross Security & Electrical

Rydym wedi rhoi lleihau ein ôl troed carbon wrth graidd popeth rydym yn ei wneud, gyda thîm penodol ar gyfer lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd – gwyrdd yw’r ffordd ymlaen i ni. Rydym wedi bod yn gweithio ar gynllun tair blynedd i ddatgarboneiddio ein fflyd o 60 o gerbydau, gyda chwmni o Gasnewydd Mon Motors ac rydym yn disgwyl derbyn ein cerbydau trydan llwyr fis Mehefin eleni.

Darllen mwy …

Ymunwch â Phrosiect Siarad Fearless newydd Yep

Ysgrifennwyd gan / 13-05-2021 / Trigolion

Yep logo, The Fearless Speaking Project logo and Fearless Speaking Academy logo

Gan weithio gyda Warren o’r Fearless Speaking Academy, mae Yep yn lansio ei brosiect peilot Fearless Speaking.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 17-03-2021 / Staff

Zero pay gay

Darllen mwy …