Newyddion

Materion Gwaith

Ysgrifennwyd gan / 23-06-2020 / Trigolion

melin logo we're here for you

Mae ein Swyddogion Cyflogaeth wedi helpu nifer o drigolion i wella’u sgiliau a chael hyd i waith.

Darllen mwy …

Gwaith yn dechrau ar gartrefi gwarchodedig ym Mhilgwenlli

Ysgrifennwyd gan / 15-06-2020 / Cymunedau, Safleoedd, Trigolion

architects drawing of new sheltered homes

Bydd ailddatblygiad sylweddol o lety i bobl hŷn ym Mhilgwenlli yn dechrau’r mis yma gyda dymchwel bloc o fflatiau gwag.

Darllen mwy …

£1 miliwn mewn 10 wythnos

Ysgrifennwyd gan / 08-06-2020 / Cymunedau, Staff, Trigolion

graphic showing £1million

Dyna faint o arian y mae ein cynghorwyr arian ac ynni wedi ennill i’n trigolion ers ychydig cyn y cyfnod clo.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 08-06-2020 / Trigolion

Anti-social behaviour

Darllen mwy …

Cawr y Cyfnod Clo

Ysgrifennwyd gan / 18-05-2020

peter the lockdown legend

Pan welodd Peter Hill neges ‘dirdynnol’ ar dudalen Facebook Covid-19, roedd rhaid iddo helpu. Mae ei stori’n tystio fod caredigrwydd yn heintus.

Darllen mwy …