Newyddion

Ysgrifennwyd gan / 15-01-2020

Over £1350 back into the pockets of one family

Darllen mwy …

Cartrefi Melin ac Ysgol Uwchradd Cwmbrân yn lansio partneriaeth ac yn llofnodi Siarter Plant yng Nghymru

Ysgrifennwyd gan / 07-01-2020 / Partneriaid

Melin Homes and Cwmbran High

Mae Melin Homes ac Ysgol Uwchradd Cwmbrân wedi lansio eu gwaith partneriaeth a llofnodi Siarter Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc Cymru, felly'n dangos ymrwymiad y sefydliad i gyflawni'r saith safon; a galluogi pobl ifanc a phlant i ddweud eu dweud mewn penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw.

Darllen mwy …

Beth yw 100 o Leisiau?

Ysgrifennwyd gan / 16-12-2019 / Cymunedau

100 Voices at conference

Mynychodd gwirfoddolwyr o’n grŵp adborth preswylwyr “100 o Leisiau” Gynhadledd Denantiaid Genedlaethol TPAS Cymru ym Mhowys lle cynhwyswyd eu barn nhw ar flaenoriaethau tai Llywodraeth Cymru mewn trafodaeth banel. Rydym wrth ein boddau bod ein trigolion yn rhan o’r sgwrs am wasanaethau ym Melin a thu hwnt.

Darllen mwy …

Dyddiadau Talu Budd-daliadau dros y Nadolig

Ysgrifennwyd gan / 16-12-2019

Benefit Payment dates over Christmas

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi cadarnhau’r dyddiadau talu budd-daliadau ar gyfer cyfnod y Nadolig, mae hyn yn berthnasol i bob budd-dal, nid Credyd Cynhwysol yn unig.

Darllen mwy …

Y mis Rhagfyr hwn mae ein Tîm Cymunedau wedi bod yn brysur yn lledaenu hwyl y Nadolig.

Ysgrifennwyd gan / 16-12-2019 / Cymunedau

santa runs

Y mis Rhagfyr hwn mae ein Tîm Cymunedau wedi bod yn brysur yn lledaenu hwyl y Nadolig.

Darllen mwy …