Oriau agor gyda’r nos a’r Nadolig

Ysgrifennwyd gan
22-11-2017

Ein horiau agor gyda’r nos a thros y Nadolig Mae gennym ambell noson o hyd pan fyddwn yn agor yn hwyr cyn y Nadolig!

Bydd ei swyddfa ar agor rhwng 10am a 7pm ar yr 22ain Tachwedd, 6ed Rhagfyr a’r 20fed Rhagfyr.

Bydd ein swyddfa ar gau o hanner dydd ar y 15fed Rhagfyr.

Byddwn yn cau dros y Nadolig am hanner dydd ar 22ain Rhagfyr ac yn ail-agor ar yr 2il Ionawr 2018.

Os oes argyfwng ac os bydd angen i chi gysylltu â ni pan fydd y swyddfa ar gau, medrwch ffonio ein rhif tu allan i oriau swyddfa arferol, sef 01495 325333

Trigolion

« Supporting the White Ribbon Campaign Gas Safety checks »