Newyddion

Elusen leol TRAC2 yn derbyn rhodd o fan ar gyfer y Nadolig

Ysgrifennwyd gan / 17-12-2020 / Partneriaid

Staff from Melin met with Trac2 with the new van

Oherwydd y cymal buddion cymunedol yn ein cytundebau, a’n partneriaeth gyda Robert Price, rydym wedi gallu rhoi fan i TRAC2. Trefnon ni i waith graffeg gael ei osod ar un o’n faniau sydd ar brydles a’i roi i dîm TRAC2 sy’n gwneud cymaint o waith yn lleol i gefnogi’r rheiny sydd mewn angen yn ein cymunedau.

Darllen mwy …

Cymuned yw popeth

Ysgrifennwyd gan / 09-12-2020 / Cymunedau, Partneriaid

Some of our Maintenance team standing by a Melin van

Rydym yn sylweddoli pwysigrwydd cefnogi cymunedau lleol ac mae hyn wrth galon pob peth a wnawn. Rydym wedi sefydlu cronfa cymunedau cynaliadwy y mae contractwyr sy’n gweithio gyda ni’n cyfrannu ati, mae’r arian yma’n helpu i gefnogi ein prosiect ysgolion, FACE, ac yn ein galluogi i gefnogi ein hysgolion partner.

Darllen mwy …

Cefnogi ein partneriaid mewn ysgolion

Ysgrifennwyd gan / 29-10-2020 / Cymunedau, Staff

Melin staff Georgina and Emily visit Llanyrafon Primary

Mae pwysigrwydd cefnogi ein cymunedau lleol wrth galon yr hyn yr ydym yn ei wneud. Rydym wedi sefydlu cronfa cymunedau cynaliadwy, y mae contractwyr sy’n gweithio gyda ni’n cyfrannu ati. Mae’r arian yma’n helpu i gefnogi ein prosiect ysgolion, FACE.

Darllen mwy …

Tîm yn ennill arian Jump

Ysgrifennwyd gan / 26-10-2020

Soccer side scores Jump2 money

Mae’r chwaraewyr ifanc yn nhîm dan 11 Ysgolion Casnewydd wedi elwa o’n cronfa gymunedol, Jump, i’w helpu i gystadlu yn y Cwpan Eingl-Gymreig 20/21.

Darllen mwy …

Ysgrifennwyd gan / 26-10-2020 / Trigolion

A graphic of a house covered by an umbrella

Darllen mwy …