Newyddion

Ymunwch â’n Bwrdd

Ysgrifennwyd gan / 19-10-2021 / Corfforaethol, Partneriaid

join our board

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag Acorn Executive Search i benodi dau Aelod newydd o’r Bwrdd. Bydd yn cynnig diwylliant hwyliog, cyfeillgar a chynhwysol i chi. Mae’r rhain yn swyddi gyda thâl.

Darllen mwy …

Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb

Ysgrifennwyd gan / 07-10-2021 / Partneriaid, Trigolion

Stop Hate logo

Mae’n Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb rhwng 9fed a 16eg Hydref. Dyma wybodaeth o Heddlu Gwent.

Darllen mwy …

Pen-blwydd Hapus Zest!

Ysgrifennwyd gan / 17-09-2021 / Staff

10 years of Zest logo

Rydym yn dathlu 10 mlynedd o’n menter Iechyd a Lles arobryn – Zest! Roedd gyda ni angerdd a brwdfrydedd i wella iechyd a lles ein staff.

Darllen mwy …

Casglwyr sbwriel ifanc yn dadorchuddio bin newydd ar stad yng Nghwmbrân

Ysgrifennwyd gan / 01-09-2021 / Cymunedau, Trigolion

Some of the residents that enjoyed the day along with the new bin

Ddydd Mawrth 31 Awst, roeddem yn falch o ymuno â phobl ifanc Clos Cae Nant yng Nghwmbrân i ddadorchuddio bin sbwriel thema ‘dinosor’ newydd sbon ar gyfer y maes chwarae lleol. Ochr yn ochr â'r dadorchuddio cafwyd diwrnod difyr i'r plant lleol, gyda chastell bownsio, gemau a gwobrau.

Darllen mwy …

Hwyl yn yr Haul yn Niwrnod Cymunedol Barrackswood

Ysgrifennwyd gan / 26-08-2021 / Cymunedau, Trigolion

Melin staff helping children with the games

Ar ddydd Mawrth, 24 Awst, roedden ni’n falch o gael chwarae rhan mewn prynhawn cymunedol am ddim a gynhaliwyd gan un o’n cydgymdeithasau tai, Grŵp Pobl, ym man agored Barrackswood, wrth ymyl ystâd Barracksfield yng Nghasnewydd.

Darllen mwy …