Newyddion

Sut rydym yn gosod ein rhent

Ysgrifennwyd gan / 30-06-2020 / Trigolion

Illustration of a Melin home

Pan fyddwn yn gosod rhent, rydym yn ystyried pethau fel lleoliad, math o eiddo a maint yr eiddo.Mae’r rhan fwyaf o denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru wedi cael eu holi am eu barn ar sut mae landlordiaid yn gosod rhent. Yn ystod Gorffennaf ac Awst, byddwn yn ymgynghori gyda’n trigolion trwy arolwg byr. Bydd eich atebion yn ein helpu i benderfynu sut yr ydym yn cynllunio ein rhent yn y dyfodol.

Darllen mwy …

Materion Gwaith

Ysgrifennwyd gan / 23-06-2020 / Trigolion

melin logo we're here for you

Mae ein Swyddogion Cyflogaeth wedi helpu nifer o drigolion i wella’u sgiliau a chael hyd i waith.

Darllen mwy …

Gwaith yn dechrau ar gartrefi gwarchodedig ym Mhilgwenlli

Ysgrifennwyd gan / 15-06-2020 / Cymunedau, Safleoedd, Trigolion

architects drawing of new sheltered homes

Bydd ailddatblygiad sylweddol o lety i bobl hŷn ym Mhilgwenlli yn dechrau’r mis yma gyda dymchwel bloc o fflatiau gwag.

Darllen mwy …

£1 miliwn mewn 10 wythnos

Ysgrifennwyd gan / 08-06-2020 / Cymunedau, Staff, Trigolion

graphic showing £1million

Dyna faint o arian y mae ein cynghorwyr arian ac ynni wedi ennill i’n trigolion ers ychydig cyn y cyfnod clo.

Darllen mwy …

Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Ysgrifennwyd gan / 08-06-2020 / Trigolion

Anti-social behaviour

Ar ddechrau’r pandemig fis Mawrth, cyflwynodd Llywodraeth Cymru fesurau i ddiogelu pobl rhag cael eu troi allan o’u cartrefi.

Darllen mwy …